Borang Penasihat Inovasi

(For Internal Use Only)

  1. Borang ini akan digunakan sebagai media pelaporan untuk mengemaskini projek inovasi Tuan/Puan
  2. Tuan/Puan diharapkan dapat memasukkan laporan setiap kali perjumpaan tuan/puan bersama pelajar.
  3. Pihak urusetia akan menyimpan semua rekod laporan tuan/puan untuk kegunaan masa hadapan.
  4. Rekod laporan Tuan/Puan adalah merupakan sebahagian dari kriteria pemilihan bagi “Wildcard” untuk dicalonkan ke Pertandingan IPITEX 2018 di Bangkok